* * * Слушaте Радио 105 Бомбардер во живо од Битола * * *   Контакт телефон: ++38947609205 / SMS 070 / 075 142 105 * * * Секогаш со вас Радио 105 Актуел Бомбардер - Битола - Македонија * * *